Biblické otázky

Pokud máte otázku, týkající se Bible, prosím, napište ji na naši e-mailovou adresu. Budeme se snažit na Vaši otázku co nejdříve odpovědět.

Jak přesnou poslušnost Pán Bůh očekává? ... ODPOVĚĎ

Ve kterém okamžiku jsou člověku odpuštěny hříchy? ...ODPOVĚĎ sk22:16

Přichází víra zázračným osvícením, nebo přichází jako výsledek našeho úsilí? ...ODPOVĚĎ

Bude planeta existovat věčně? ...ODPOVĚĎ Mt24:35 2P3:10

Mění se Pán Bůh, nebo zůstává pořád stejný? ...ODPOVĚĎ

Je syn v Božích očích vinnen hříchy svého otce? ...ODPOVĚĎ Ez18:1-18

Znamená odpuštění nikdy nevzpomenout na křivdy, které se mi staly? ...ODPOVĚĎ Žd.8:12

Spojuje Bible bázeň před Hospodinem se štěstím člověka? ...ODPOVĚĎ Ž112:1

Jaké měla v Bibli postavení Marta? ...ODPOVĚĎ 

Je pravda, že vše na zemi se děje z vůle Boží? Tedy i války a zabíjení nevinných a všechny další zlé skutky, zlodějny, násilí a pod.? A kde je potom tvrzení, že Bůh je nanejvýš spravedlivý a dobrotivý? ...ODPOVĚĎ

Věděli židovští učitelé a kněží předem, kde se má Ježíš narodit? ...ODPOVĚĎ Mt2:1

Máme se nechat formovat tímto světem? ...ODPOVĚĎ Ř12:2

Byl Pavel pro lidi bez Zákona sám jako bez Zákona? ...ODPOVĚĎ 1K9:19

Šel Káleb za Bohem naplno?   ...ODPOVĚĎ Nu14:24

Projevil Izrael při vstupu do zaslíbené země pohrdání Bohem?  ...ODPOVĚĎ Nu14:1,23

Přál Pavel lidem "hodně štěstí a zdraví"?  ...ODPOVĚĎ F1:2

Najde těsnou bránu a úzkou cestu, která vede k životu kdekdo?  ...ODPOVĚĎ Mt7:13

Kontakt

SLOVO BOŽÍ Vrchlického nábřeží 16
České Budějovice
+420.777922543 jvokalcb@gmail.com