Vyznání

/Římanům 10:9/ Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Kontakt

SLOVO BOŽÍ Vrchlického nábřeží 16
České Budějovice
+420.777922543 jvokalcb@gmail.com