Příklad2

Otázka : NESE SYN OTCOVY VINY?


KROK 1 ... SHROMAŽĎOVÁNÍ MATERIÁLU
Myslím, že pro stručnou ilustraci v tomto případě postačí pouze verše dva:

/Římanům 5:12/ Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.

/Ezechiel 18:20/ Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost.

KROK 2... ROZDĚLENÍ NA JEDNOZNAČNÉ A VÍCEZNAČNÉ

/Ezechiel 18:20/ Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost.

 

V tomoto verši mluví přímo Pán Bůh. Mluví naprosto jdnoznačně. - je to tedy verš jednoznačný!

 

/Římanům 5:12/ Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.

Tento verš by sice mohl někdo vykládat tím, že vinu nesou všichni za jediného, ale vzhledem k závěru tohoto textu, se nabízí upřesňující vysvětlení, že první člověk přinesl hřích do světa, takže hřích začal ve světě působit, ovlivňovat všechny ostatní. A protože nikdo tomuto pokušení neodolal a sám se hříchu dopustil, začal být hříchem vinnen každý ostatní, ale sám za sebe. Každý tedy nese vinu, ale svou, nikoli Adamovu.

 

KROK 3 ...SPRÁVNÉ POŘADÍ VERŠŮ PODLE PÁDNOSTI
Pojďme tedy verše uspořádat.

1. /Ezechiel 18:20/ Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost.

2. /Římanům 5:12/ Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.

ZÁVĚR ... Ne, syn nenese viny svého otce.

 

ZPĚT na příklady.
 

Kontakt

SLOVO BOŽÍ Vrchlického nábřeží 16
České Budějovice
+420.777922543 jvokalcb@gmail.com